Sözlükte "binaen" ne demek?

1. -den dolayı, -den ötürü, -diği için.
2. Dayanarakbinaen